برگزاری سخنرانی علمی زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۴/۸/۱۹
برگزاری کارگاه علمی زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۴/۸/۴
برگزاری کلاس آموزشی نرم افزارABAQUS زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳