نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

گرایش

تاریخ فارغ التحصیلی

سهراب میراثی

بررسي فرونشست و فروچاله در زمين با استفاده از روش چند ايستگاهي امواج لرزه ای

دکتر حسین رهنما

--------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۸/۰۷/۲۴

عالیه افضلی نژاد

بررسي آزمايشگاهي اثر ناهمساني خاك بر رفتار سطح تماس ماسه و ژئوسنتتيك هاي مختلف

دکتر علی لشکری

--------------

ژئوتکنیک

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

وحید جمالی بررسي آزمايشگاهي اثر زبري سطح بر ضخامت لايه تماس ماسه و فولاد دکتر علی لشکری دکتر پیلتن طباطبایی ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
میثم محبوبی نیازمندی مطالعه عددي اثر اندازه ي نمونه بر رفتار توده سنگ هاي درزه دار تحت شرايط بارگذاري سه محوري واقعي دکتر سیدمحمد بینش --------------- ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
محمدجواد سلیمی شبيه سازي رفتار مصالح دانه اي در ميدان تنش سه محوري واقعي به وسيله روش اجزاي گسسته دکتر علی لشکری دکتر سیدمحمد بینش ژئوتکنیک ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
محمد مومنی ارزيابي خرابي تیر - ستون هاي فولادي تحت اثر بارهای دینامیکی آنی با استفاده از رويكرد قابليت اعتماد

دکتر محمدعلی هادیان فرد

دکتر عبدالحسین بغلانی

Chiara Bedon

 زلزله ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
عباس طالبی اردکانی آنالیز غیر قطعی رفتار پی گسترده- شمع  در خاک چسبنده  اصطکاکی با استفاده از روش المان محدود تصادفی دکتر علی جوهری .................. ژئوتکنیک ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
علی باقرخانی ارزیابی قابلیت اعتماد میراگرهای با سیال مگنتورئولوژیک در کنترل پاسخ های لرزه ای سازه ها دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر محمدعلی هادیان فرد زلزله ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مجید خیاط بررسي پايداري ديناميكي مخازن استوانه اي حاوي سيالات با استفاده از روش نيمه تحليلي اجزاي مرزي

دکتر عبدالحسین بغلانی

دکتر سیدمهدی دهقان

دکتر محمدامیر نجفقلی پور زلزله ۱۳۹۹/۱۲/۲۶