گروه ژئوتکنیک دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز یکی از گروه‌های فعال پژوهشی– آموزشی است. گروه ژئوتکنیک به‌عنوان دومین گروه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست با پنج عضو هیات علمی و با درجه علمی دانشیاری و استادیاری، در زمینه‌های مختلف و نوین خاک و پی از جمله مطالعات ژئوتکنیک و خطر پذیری زلزله، رفتار سازه‌های  زیر زمینی، تحلیل حدی در مکانیک خاک، کاربرد و گسترش روشهای عددی نوین نظیر روشهای بدون شبکه فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهد.

در حال حاضر گروه ژئوتکنیک در هر دو مقطع تحصیلات تکمیلی، كارشناسی ارشد و دکتری، به آموزش    و راهنمایی دانشجویان و انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مشغول است