ساخت انواع قطعات طراحی شده صنعتی ، هنری، معماری و ماکت سازی با پرینتر سه بعدی ، با تخفیف دانشجویی مناسب شماره تماس:۰۹۱۷۸۴۹۸۲۱۹ کدیور