نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

محمدحسین مدرسی

بررسي تاثير استفاده از تراشه هاي زائد صنعتي به عنوان الياف فولادي بازيافت شده بر روي مقاومت فشاري بتن هاي با مقاومت بالا

دکتر رهنما -دکتر لشکری

دکتر هادیان فرد

۳۰/۱/۹۰

سعید صداقت

بررسي شرايط صلبيت و انعطاف پذيري سقف هاي تيرچه اي در سازه هاي فولادي مهاربندي شده و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه در محدوده خطي و غير خطي

دکتر هادیان فرد- دکتر لشکری

دکتر رهنما

۲۰/۶/۹۰

احمد فراهانی

بررسي رفتار خطي و غير خطي ساختمان ها در برابر بارهاي ناشي از انفجار و مقايسه آن با بارهاي ناشي از زلزله

دکتر هادیان فرد -دکتر رهنما

دکتر بغلانی

۲۲/۶/۹۰

نرجس مظفری

بررسي اثر سيستم هاي ميراگر و جداسازي لرزه اي روي قاب هاي خاص

دکتر بغلانی -دکتر رهنما

دکتر هادیان فرد

۳۰/۶/۹۰

عباس حبیبی

بررسي ضريب رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي

دکتر رهنما -دکتر بغلانی

دکتر بینش

۳۰/۶/۹۰

مهدیه گدمی

اثر نامنظمي هاي جرمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه اي و چرخه اي سازه هاي ساختماني

دکتر هادیان فرد- دکتر بغلانی

دکتر لشکری

۲۲/۶/۹۰

ایمان شفیعی

كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي در تحليل ديناميكي مخازن هوايي

دکتر بغلانی- دکتر هادیان فرد

دکتر جوهری

۲۰/۶/۹۰

مصطفی واثق

ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده براي سازه هاي اسكلت فولادي طراحي شده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

دکتر هادیان فرد

دکتر رهنما -دکتر سلطانی محمدی

۲۴/۱۲/۹۰

مصطفی عباسی

بررسي خطاي عددي المان هاي نامحدود در مسائل استاتيكي و ديناميكي

دکتر رهنما

دکتر بغلانی دکتر بینش

۲۵/۱۲/۹۰

الهام حسین خانی

بررسي اثر ميرابي بر روي طيف هاي پاسخ الاستيك ايران با استفاده از روش هوش مصنوعي

دکتر رهنما -دکتر جوهری

دکتر بغلانی

۲۴/۱۲/۹۰

سیدمحمدرشید حسینی

تحليل ديناميكي محيط متخلخل با استفاده از مدل هاي رفتاري منتج از شبكه هاي عصبي مصنوعي در روش عناصر محدود

دکتر رهنما

دکتر بغلانی

۲۳/۱۲/۹۰

رضا شربتی

بررسي رفتار اتصالات قاب هاي خمشي فولادي پس كشيده مجهز به اتلاف كننده هاي انرزي غير فعال

دکتر هادیان فرد

دکتر لشکری

۲۴/۱۲/۹۰

محمد راه خدایی

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز شهري (مطالعه موردي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز)

دکتر رهنما

دکتر هادیان فرد

۲۵/۱۲/۹۰

سیدمحمدصادق طباطبایی

بررسي توانايي سازه هاي ساختماني بتني در جلوگيري از خرابي پيشرونده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

دکتر هادیان فرد

دکتر رهنما

۲۴/۱۲/۹۰

مهدی احمدی

تحليل عملكرد لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني با لحاظ نحوه اتصال رويه بتني و اندركنش سازه و سيال

دکتر بغلانی

دکتر جوهری

۲۳/۱۲/۹۰