ثبت اختراع دستگاه بی سیم ثبت لرزش زمین

مخترعین: دکتر حسین رهنما- مهندس میلاد نجفی

سامانه بی سیم لرزه ای قادر به تعیین برخی خواص فیزیکی  و مکانیکی مهم ساختگاه در تحلیلهای لرزه ای می باشد. این دستگاه بر اساس ایجاد ارتعاشات خاص در زمین و دریافت و تحلیل موج ناشی از آن در فاصله مناسب توسط حس گرهای تعبیه شده عمل میکند. کارکرد این سامانه بر اساس تحلیل انتشار امواج فیزیکی در خاک یا عناصر سازه ای استوار بوده و با دریافت و تحلیل لرزش­ها یا ریز لرزش­های(Microtremor) عبوری از آن خواص ساختگاه مورد مطالعه را به دست می­آورد. در این خصوص این دستگاه در مطالعات ژئوتکنیک کاربرد زیادی دارد. با انجام همین روند بر روی سازه ها موجود مختلف از قبیل ساختمان، پل، روسازی، لندفیل و خاکریز و... می­توان به برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لرزه ای آنها پی برد. این خواص در بررسی تحلیل آسیب­پذیری در برابر زلزله و پایش سلامت سازه­ای کاربرد قابل توجهی دارد. در زمین شناسی برای شناسایی گسل ها و حفرات و ناهمگنی های درون خاک و سنگ می توان از این دستگاه استفاده نمود. یکی از کاربردهای مهم این دستگاه در شناسایی مخازن زیر زمینی نفت و گاز است که در صنعت نفت هزینه های بسیار هنگفتی برای تهیه آن صرف می شود.

0