اطلاعات فردی:

 

 

 

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
       
       
       

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 

 

سوابق آموزشی:

 

 

سوابق اجرایی:

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

  1.  
 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

  1.  

پايان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

       
       
       
       
       
       
       
       
 

ساير:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح:

 

 

 

عضويت انجمن ها و نشريات علمي:

 

 

 

دوره هاي آموزشي طي شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاري:

 

 

 

طرح هاي پژوهشي:

 

 

 

 

راه اندازي آزمايشگاه:

 

 

 

لوح ها و جوايز:

 

 

 

 

کسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي: