گروه سازه های هیدرولیکی دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز یکی از گروه‌های فعال پژوهشی– آموزشی است. گروه سازه های هیدرولیکی به‌عنوان سومین گروه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست با دو عضو هیات علمی و با درجه علمی دانشیاری و استادیاری، در زمینه‌های مختلف و نوین سازه ای از جمله طراحی سازه های هیدرولیکی، مدیریت منابع آب ، مدیریت پسماند، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهد.

در حال حاضر گروه سازه های هیدرولیکی در مقطع کارشناسی ارشد، به آموزش و راهنمایی دانشجویان و انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مشغول است.