یک دوره کلاس آموزشی نرم افزار ABAQUS فروردین ۱۳۹۳ در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار خواهد شد. دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ثبت نام به مسئول دفتر دانشکده مراجعه نمایند.