نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی هادیان فرد

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: سازه، مهندسی زلزله، مقاوم سازی، قابلیت اعتماد، خرابی پیشرونده

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: hadianfard@sutech.ac.ir