نام و نام خانوادگی: دکتر پیلتن طباطبایی شوریجه

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی

  • مطالعات آزمایشگاهی و میدانی خاک و سنگ
  • مطالعات مصالح ساختمانی برای سدهای خاکی و سنگریزه­ای
  • مطالعات فرسایش داخلی در سدها و شبکه­ های آبیاری و زهکشی
  • مطالعات خواص ذاتی مصالح خاکی، سنگی و ساختمانی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: piltan@sutech.ac.ir