دکتر محمدامیر نجفقلی پورحقیقی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي: محمدامیر نجفقلی پورحقیقی     Mohammadamir Najafgholipour

تاريخ تولد: 1361         محل تولد: شیراز

وضعيت تأهل:  متاهل                        تعداد فرزندان:         -

 

پست الکترونیکی (Email Address):        najafgholipour@sutech.ac.ir

 

 مشخصات تحصيلي: Educations

مدارک تحصيلي

Education Qualifications

رشته و گرایش

Field

دانشگاه محل تحصيل

University

تاريخ دريافت مدرک

Date

عنوان پايان نامه

Thesis Title

کارشناسی

B.S.

عمران

Civil Engineering

دانشگاه شیراز

Shiraz University

1383

2004

-

کارشناسی ارشد

M.Sc.

عمران-سازه

Civil Engineering-Structure

دانشگاه شیراز

Shiraz University

1386

2007

تاثير پرنشدن درزهای قائم با ملات بر مقاومت برشی درون صفحه ديوارهای آجری

THE EFFECT OF LACK OF MORTAR IN HEAD JOINTS ON THE IN-PLANE SHEAR STRENGTH OF UNREINFORCED BRICK WALLS

دکترا

Ph.D.

عمران-سازه

Civil Engineering-Structure

دانشگاه شیراز

Shiraz University

1391

2012

اندرکنش نیروهای برشی درون صفحه و خمشی خارج از صفحه در دیوارهای آجری غیرمسلح

Interaction of In-plane Shear and Out-of-Plane Bending Loads in Unreinforced Brick Walls

 

 

 

 

 

 

مشخصات شغلي:

مرتبه دانشگاهي: استادیار – Assistant Professor        

دانشکده: مهندسی عمران و محیط زیست   -  Department of Civil and Environmental Engineering

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: Research Areas

1-بررسی رفتار و عملکرد ساختمان های مصالح بنایی و اجزای آن

 Behavior and Performance of Masonry Buildings

2-بررسی رفتار و عملکرد ساختمان های بتنی و اجزای آن

Behavior and Performance of Reinforced Concrete Structures

3-ارزیابی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های موجود

Seismic Evaluation and Retrofitting of Existing buildings

4-تکنولوژی بتن

Concrete Technology

5-دینامیک سازه ها و ارتعاش سازه های پوسته ای

Dynamics of Structures and Vibration of Shells

 

0