نام و نام خانوادگی :   دکتر علی لشکری

 

مرتبه علمی:  استاد

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

روشهای عددی در مکانیک خاک، توسعه مدلهای رفتاری، روشهای تجربی در مکانیک خاک، بررسی رفتار خاک به روش DEM، بررسی نظری و عددی رفتار سطح تماس خاک-سازه، بررسی ناپایداری در خاک، روشهای عددی و تجربی بررسی روانگرایی، خاک مسلح، کاربرد ژئوسنتتیک ها در مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک خاکهای نیمه اشباع

 

نشانی:

شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

 

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

تلفن همراه:  ۰۹۱۷۳۱۵۳۲۰۵

 

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir