نام و نام خانوادگی: دکتر علی جوهری

مرتبه علمی: دانشيار

زمینه تحقیقاتی: ارزيابی قابليت اعتماد ، مکانيک خاک غير اشباع ، ژئوتکنيک لرزه اي

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:johari@sutech.ac.ir