نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی  دهقان بنادکی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: مهندسی زلزله، طراحی لرزه ای سازها، جداسازی لرزه ای، کنترل غیر فعال، سازه های فولادی - بتنی - بنایی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۷۷۶۵۶-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک: smdehghan@sutech.ac.ir