نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد بینش

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir