معرفـــی دانشــکده

گروه زلزله دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز یکی از گروه‌های فعال پژوهشی– آموزشی است. گروه زلزله به‌عنوان اولین گروه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست با سه عضو هیات علمی و با درجه علمی دانشیاری و استادیاری، در زمینه‌های مختلف و نوین زلزله ای از جمله طراحی و ساخت سازه های فضاکار ،  مقاوم سازی ساختمان ها، طرح لرزه ای شریانهای حیاتی، طراحی سازه های فولادی و بتنی و ساختمان های خاص، فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهد.

در حال حاضر گروه زلزله در هر دو مقطع تحصیلات تکمیلی، كارشناسی ارشد و دکتری، به آموزش و راهنمایی دانشجویان و انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مشغول است.